Vilka är vi

Ordförande

Elin Jonsson

Har varit aktiv inom föreningen sedan unga år. Hon är ordförande sedan 2012.

Kassör

Helena Lindberg

Blev kassör 2019

Vice Ordf.

Sven-Mikael Svensson

Kom in i styrelsen 1999
Blev Vice Ordförande 2001
Har varit en aktiv k-pist skytt

Sekreterare

Lars-Erik Öberg

Blev sekreterare 2011
Är ingen aktiv skytt

Övrig ledam.

Mattias Eriksson

Kom in i styrelsen 2004
Är aktiv skytt inom jaktskytte.

krillan@bholm.com