Resultat serieskjutningar Luftgevär våren-2014

Resultat serieskjutningar Luftgevär hösten-2014

Resultat serieskjutningar Luftgevär våren-2015

Resultat serieskjutningar Luftgevär hösten-2015

Resultat serieskjutningar Luftgevär våren-2016

Resultat serieskjutningar Luftgevär hösten-2016

Resultat serieskjutningar Luftgevär våren-2017

Resultat serieskjutningar Luftgevär hösten-2017

Resultat serieskjutningar Luftgevär hösten-2018 och våren-2019

Resultat serieskjutningar Luftgevär hösten-2019 och våren-2020

Resultat serieskjutningar Luftgevär hösten-2020 och våren-2021

Resultat serieskjutningar Luftgevär hösten-2021 och våren-2022